•  Fanny Frog                 Welcome to Pre-                                     Kindergarten!
             ¡ Bienvenidos a Pre-K !

                                             Our Pre-K Teachers!
                                  ¡ Nuestras Maestras de Pre-k !
   
                                                                         Mrs. Peña & Mrs. Castillo    
      
                                                                  Mrs. Cook, Mrs. Pousson & Mrs. Gonzales   
                                                           Mrs. Sedwick, Mrs. Stella, Mrs. Felt  & Mrs. Blair
   
                                                                 Prek Team  
Last Modified on September 25, 2017