•  

  Rick Scruggs

  A Days

  (8:40 – 9:30am)                      1st Period – PE (Annex Aux. Gym)   

  (9:35 – 11:09am)                    Period 2A – Conference  

  (11:16 – 12:54pm)                  Period 3A – Colorguard (GHS Main Gym)

  (12:54 – 1:24pm)                    Lunch

  (1:31 – 3:03pm)                      Period 4A – PE (Annex Main Gym)  

  (3:10 – 4:10pm)                      5th Period – PE (Annex Main Gym)

   

  B Days

  (8:40 – 9:30am)                      1st Period – PE (Annex Aux. Gym)     

  (9:35 – 11:09am)                    Period 2A – Conference

  (11:16 – 12:54pm)                  Period 3A – Dance Choreography (GHS Main Gym)

  (12:54 – 1:24pm)                    Lunch

  (1:31 – 3:03pm)                       Period 4B – PE (Annex Main Gym)   

  (3:10 – 4:10pm)                      5th Period – PE (Annex Main Gym)