Teacher Schedule

1st Period     Pre-AP U.S. History

2nd Period    Pre-AP U.S. History

3rd Period    ADVISORY

4th Period   Pre-AP U.S. History

               LUNCH

5th Period   On-Level U.S. History

6th Period   CONTENT TIME

7th Period   On-Level U.S. History

8th Period   CONFERENCE TIME